beats by dre cheap

Ovom krugu u kome živimo, živimo i mremo, ni početka niti kraja naziremo, Niko ni da pisne pravu riječ o tajni: otkuda smo došli, kuda li idemo? Hajjam Omer

"Kad jednom na Zemlji ne bude nas - svijet će biti svijet,

kad nam se izgubi trag i glas - svijet će biti svijet;

i prije nego smo bili mi - svijet je bio svijet,

i nama kad kucne zadnji čas - svijet će biti svijet."

(Rubaije)

 

"Bilo dvjesta, bilo trista, bilo tisuć ljeta

Da poživiš najposlije otićeš sa svijeta.

Bio vladar il siromah, što od prošnje živi,-

Jednaka će vrijednost biti njihovih skeleta."

(Rubaije)

Svijet mi je odjednom postao tajna
http://witness.blogger.ba
02/09/2010 15:48